Advarsel Denne hjemmeside bruger cookies. Tryk "Jeg accepterer" eller luk dette vindue for at acceptere vores politik.

Handelsbetingelser

Ændret oktober 2017.


Din adgang til og brug af Premium Coffee Denmark websiderne og mobilsider, der inkluderer Nespressos- og Premium Coffee Denmarks søsterselskaber, styres af disse brugsbetingelser. Når du går ind på, gennemser og bruger vores websider, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugsbetingelser uden forbehold, som de til enhver tid foreligger. Såfremt vi beslutter at ændre vores brugsbetingelser, lægger vi en version med en ny dato ud på vores websider. Derfor bør du gennemse disse brugsbetingelser med jævne mellemrum for at være opmærksom på eventuelle ændringer.

Ved at logge ind i webshop bekræfter du, at du er myndig og repræsenterer den virksomhed, som du logger ind for.

Anvendelse af vilkår

 • Premium Coffee Denmark kan til enhver tid opdatere vilkår ved at opdatere og synliggøre dato for opdatering på sitet. Når jeres virksomhed afgiver ordre efter opdatringerne.
 • For at kunne oprette en konto, bestille kaffe eller service kræver det, at din virksomhed er registreret som kunde hos Premium Coffee.
 • Ved registrering på denne side skal du sikre, at alle obligatoriske felter er udfyldt korrekt. Samtidig forpligter du dig til øjeblikkeligt at informere Premium Coffee, hvis nogle af oplysningerne ændrer sig.
 • Ved registrering på siden vil du blive bedt om at oprette et password. Vær opmærksom på, at dette password er personligt og ikke må deles med andre. Du bærer det fulde ansvar for brugen af dit password og ordre registret med dig log in, også uden dit vidende. Premium Coffee skal uderrettes øjeblikkeligt, hvis du får mistanke om, at andre kender dit password.

Copyright og immateriel ejendomsret

 • Indholdet på vores websider, herunder, men ikke begrænset til tekster, mærker, logoer, diagrammer, fotografier, videoer, lyde, musik, layout, design, knowhow, teknologi, produkter og processer, er ejet af Premium Coffee og Nespresso eller dennes søsterselskaber eller bruges med autorisation af ejerne og er beskyttet i henhold hertil af copyright, varemærker, patenter og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der eksisterer under gældende lov. Intet indhold på vores websider tolkes eller opfattes som om, det giver dig licens eller ret til at bruge dette indhold fra vores websider.

Brug af websiderne

 • Du må kun downloade, vise eller udskrive indhold fra vores websider til personlig, ikke- kommerciel brug, og derved beholde og genskabe hver eneste copyright-notits eller anden ejendomsretslig notits indeholdt informationer eller andre materialer, du downloader. Enhver anden brug, inklusive kopiering, ændring, distribution, transmission eller udsendelse af indhold fra websiderne på nogen måde helt eller delvist er strengt forbudt, bortset fra ved forudgående tilladelse fra Premium Coffee.
 • Premium Coffee kan hverken garantere eller anføre, at din brug af indhold, der er vist på websiderne ikke krænker tredjeparters rettigheder.

Begrænsning af ansvar

 • "Din adgang, brug, gennemsyn og navigering på vores websider sker på egen risiko og fare. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER I DET FULDE TILLADTE OMFANG AF GÆLDENDE REGLER, AT HVERKEN Premium Coffee Denmark ELLER NOGEN AF DENNES SØSTERVIRKSOMHEDER ELLER ANDRE INVOLVEREDE PARTER I OPRETTELSE, PRODUKTION OG LEVERING AF WEBSIDERNE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, SKADER PÅ OMDØMME, OMKOSTNINGER, TAB, FALDENDE OMSÆTNING ELLER INDTJENING ELLER ANSVAR AF NOGEN ART (SELVOM FREMKOMSTEN AF DENNE SKADE VAR KENDT ELLER KUNNE VÆRE FORUDSET AF Premium Coffee), DER KAN OPSTÅ I FORBINDLSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD. ALLE MATERIALER, DER BLIVER DOWNLOADET ELLER HENTES PÅ ANDEN MÅDE UNDER BRUG AF VORES WEBSIDER, ER PÅ EGEN RISIKO OG FARE. Premium Coffee påtager sig ikke noget ansvar for skader eller virus, der kan ramme dit computerudstyr eller andet udstyr på grund af din adgang til, brug eller download af materiale fra websiderne eller for ulovlig indtrængning eller forstyrrelse i IT-systemerne. Premium Coffee forbeholder sig ret til at afbryde eller lukke enhver eller alle funktioner på websiderne. Nespresso påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt for forstyrrelser eller afbrydelser af nogen eller alle funktioner på websiderne, der opstår ved handlinger eller forsømmelser fra Nespressos eller en tredjeparts side."
 • Skriftlig eller mundtlig rådgivning indhentet hos Premium Coffee påvirker ikke ovenstående vilkår.

Ændringer

 • Opdateringer og justeringer kan ske når som helst og uden forudgående varsel.

Links

 • Som en service til vores besøgende, kan vores websider indeholde hyperlinks, der fører til andre websider, der ikke drives eller kontrolleres af Premium Coffee. Premium Coffee kan ikke betragtes som ansvarlig for disse sider og afviser ethvert ansvar og erstatningspligt i relation til deres indhold, lovlighed, nøjagtighed eller funktioner. Oprettelsen af hyperlinks til vores websider er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Premium Coffee.

Diverse

 • De gældende brugerbetingelser indlemmer hele aftalen, der er indgået mellem Premium Coffee og dig vedrørende adgang til og brug af websiderne og deres indhold. Alle andre vilkår eller betingelser udstedt af Premium Coffee, der regulerer forholdet til dig, især med hensyn til service eller køb af produkter, supplerer brugerbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dem, vil de andre vilkår og betingelser have forrang over disse brugsbetingelser. Hvis Premium Coffee tolererer, at du overtræder en af forpligtelserne i brugsbetingelserne eller ikke håndhæver en tilskrevet ret heri eller i henhold til loven, skal det ikke udlægges som et frafald af retten til at påberåbe og håndhæve sine rettigheder.

Andre

 • Vilkår og betingelser gælder for køb, retunering eller levering af produkter. I tilfælde af uenighed skal konflikten skal parterne afhjælpe enhver konflikt i god tro efter eget skøn.

Feedback and submission

 • Input og feed back ifht. Premium Coffee Denmarks produkter og servces er velkomne såfremt de ikke er i konflikt med imaterielle rettigheder for ande personer eller viksomheder og du garanterer. Du har det fulde ansvar for, at de afleverede input og feedback kan anvendes af Premium Coffee. Ved at fremsende sådanne forslag, information, materiale eller andet indhold (kollektivt "feedback") til Premium Coffee Danmark, garanterer du, at en sådan tilbagemelding ikke krænker eller krænker tredjemands immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder (herunder , uden begrænsning, patenter, ophavsrettigheder eller varemærkerettigheder), og at du har alle nødvendige rettigheder til at formidle og aktivere Premium Coffee til at bruge sådan feedback.

Mobile Services

 • Ved brug af mobile services er det din udbyder af mobilabonnementers almindelige takser, som er gældende. Download og installation af udvalgte mobilservices kan være begrænset af din udbyder og ikke alle mobil services fungerer hos alle udbydere. Det er dit ansvar at undersøge med din mobiludbyder, hvilke services som fungerer. All brug af Premium Coffees platform skal være i overensstemmelse med denne aftale.

Premium Coffee Denmark Aps 10/2017

Rygaards Allé 133, 2900 Hellerup Denmark